Bilverksted

Bilverksted

Bilverksted-TBIL

🙂Vårt eminente bilverksted er oppvarmet og utstyrt med litt verktøy og en tosøylers løftebukk. Der er luftboreverktøy, jekker, høytrykksvasker o.l.

🙂Nøkler til verkstedet kan man hente i nøkkelboks på norsiden av portnerhus ved at man bruker sitt Thamshavn-adgangskort i kortleser på boks.

🙂Det er nedfeldt regler for bruk, orden og renhold i verkstedet. Disse må overholdes, viss ikke stenger vi verkstedet, evt. utestenger enkeltpersoner.

🙂Det er ikke lov å drive framleie og/eller gjøre verkstedet til egen butikk.

🙂Hold orden! Meld fra om mangler eller feil! Tøm søppel!

🙂Registrer deg i boka,- antall brukere avgjør hvor mye penger vi vil bruke i framtia på verktøy og utstyr.


🙂 Bilder fra verkstedet finner du i fotoalbummet!

Nyeste kommentarer